Choď na obsah Choď na menu
 


ESO holuby na holubníku

30. 1. 2013

 

 

V posledných rokoch sa medzi moje najúspešnejšie holuby zaradilo viac starších. Ročné holuby, po minuloročnom krachu v pretekoch mladých, nemali potrebnú výdrž a v značnej miere sa podpísali pod celkovo menej úspešnú sezónu.

 

Úspešnej olympioničke z Poznane " JASNEJ "chýba do stanoveného limitu v roku 2012 len 80km. Na výstave RS v kat. Štandard boli  veľmi pekné 2 mp holubičky, z ktorých . Bleduľa s č. 466 skončila na 2. mieste s 92,250 b.

 

Podrobnejšie informácie k jednotlivým výstavám sú podané v rubrike Aktuality

 

  Teraz sú na holubníku  už len  holuby vybraté, ktoré sa najväčšou mierou  podieľali na celkovej úspešnosti, nádejní ročiaci  a samozrejme nové posily (holubi BOSUA a G. HEIJNEN), nádeje, ktoré by mali držať štafetu i v ďalších sezónach. Pre rok 2013 prichádzajú do chovnej vliérky snáď skutočné posily, holuby v ktorých koluje viac Klinkhammerskej krve, ktorá bola  na mojom holubníku už dlhšiu dobu overovaná.

 

 

 

 

V posledných pretekových  sezónach mi najviac pomohli             tieto holuby:

 

2006- 01201- 218 „BELOBRUCH“ – 1.ESO holub super DT regiónu Sever 2008, ktorý mal výbornú sezónu 2008 keď získal v cenách 6 DT a bol 2. najvýkonnejší holub OZ. K tomu  5.c. Koblenz  2858 hol/ 840 km. V roku 2009 umiestnil len 2 DT, ale aj napriek tomu dosiahol za roky 08+09 v kat. E koef. 124,214 - 8. v SR. Od 2013 v chove.

Otec: 1999-10-2011 mpšp „ELEGÁN“ (orig. F. Petriska) - línia Schellens holubov –Vooruit x Argenton.

Matka: 2001-14-728 mp „HERMESKA“ (orig. F. Gaško) línia Hermes x Klinkhammer (127ka).   

Obrázok

 

 

 

 

2004- 01201-1935  „MLADÝ JASNÝ“- z otcovej strany brat olympionika bol najúspešnejší v sezóne 2008, keď  umiestnil 5 DT  a k tomu  8. miesto Velká cena Slovenska – Koblenz, 840 km. Na CV ZA  v kat. E, koef. 86,391 skončil vo svojej kategórii na 13. mieste. V roku 2009 pridal potrebnú DT a za roky 08+09 dosiahol  v kat.E koef. 93,656 - 5. v SR, v kat.C koef. 135,553 - 8. v SR. Na výstave OZ 2. miesto v kategórii Štandard, 1. Štandard H reg. Sever 2009, 15. Št. H na  CV v Nitre. Jeho syn 550ka a dcéra 466ka patrili v roku 2011 k oporám holubníka. Od roku 2012 je zaradený do chovu.

Otec:1999-12- 8136 mk umiestnil 42 pretekov z toho 15x do 20. miesta v OZ. Pôvod: moje Fábry a Janssen holuby x dcéra známej Gaškovej holubice „127“ od A. Klinkhammera. Keď som ich mal 5 bratov a nasadzoval na prvé preteky v sezóne, tak 4 preteky za sebou sa vždy štyria z nich umiestňovali v prvej desiatke OZ.

Matka: „12073“ (orig. F. Gaško) dcéra holuba 100, línia Klinkhammer, vnučka vynikajúcich chovných holubíc 127ky i 268ky, ktorá mi vychovala viac špičkových holubov.

Pri rozlete z Trenčína 20.4.2010 ho napadol dravec. Našťastie sa vrátil na tretí deň aj keď poranený na oboch stranách prsného svalu a s polovicou chvosta.  Zrejme mal poškodené vzdušné vaky a to sa hoj´dlhšie.Už je pripravený na novú sezónu. 

 

 

1935br.jpg

 

 

 

2007- 01201- 344 –„MLADÝ NOSÁĽ“. Tento nádejný holub z takmer čistej línie Klinkhammer, získal ako ročiak 9 cien, vrátane jednej 1. ceny.  Vlani pridal ďalšie dve 1. ceny, celkovo za 08+09 bol umiestnený 8x do 10 miesta v rámci OZ alebo ZO. V tom je aj  1. cena v OZ z VCS Gotha - 622 km (33.c. národne proti 20 088 holubom). Tento rok umiestnil 9 pretekov -z toho 4 DT a skončil ako 2. najvýkonnejší holub OZ. Na výstave OZ vyhral kat. Šport D - je v kolekcii OZ na CV. Ešte predtým bol v kolekcii OZ PD na výstave Regiónu SEVER v Rajci 17. a 18. dec. 2011. V roku 2012 mi vychoval s holubicou 4415 tri holubičky, nositeľky základnej línie Klinkhammer.

 

otec: 2003- 1201- 508 – „ NOSÁĽ“, synovec Rakety, ktorý získal 2x1. cenu, spolu 41 cien z toho 10x do 15. miesta v OZ. Kvôli malému vnútornému priemeru rodovej obrúčky musel predčasne ukončiť pretekanie. Na jeseň 2011 skončil v pazúroch dravca.

matka: dcéra špicového Šalíka 5160ky u V. Laša - Višňové, ktorý už ako ročiak dosiahol  3x 1. cenu v OZ ZA. Je to vnuk jeho slávnej 269ky,

 


Obrázok

  

 

2007- 01201- 322 „JASNÁ“, veľmi pekná holubička, sesternica olympijského víťaza, ktorá  tento rok vyhrala  kategóriu Štandard na  výstave OZ i na výstave reg. Sever v Rosine a na  CV v Nitre skončila na 3. mieste (po spomínanej oprave poradia). 29. až 31. januára  reprezentovala SZ na Stredoeurópskej výstave v poľskom Sosnowci. Získala tam krásne 10. miesto vo svojej kategórii. Patrí medzi moje najrýchlejšie holuby, čo dokázala i získaním 1. ceny z Hav. Brodu 841h/240km. V januári 2011na Olympiáde v poľskej Poznani získala pre Slovensko i pre mňa bronzovú medailu - s hodnotou 92,92 b. Tento rok jej chýba do potrebného limitu na výstavu 80 km. Tento rok bude zaradená už do chovu.

otec: 2003- 1201- 150 „MAGESTIC“ holub získaný  od výborného  chovateľa Františka Petrisku (v 2008 navždy opustil naše rady) z línie Magestic od Roberta Venousa, v ktorom už bola krv holubov p.Súdora a br. Máchových z páry č. 1 a tiež línie Magestic. Celá rodina výborne pretekala.

 

matka: 1999- 12- 8121 „RÝCHLA“ vlastne moja Olympionička, ktorá v Oostende hájila slovenské farby v kategórii Štandard. Je to kombinácia mojich  Fábry, Janssen, V.D.Berg holubov s holubmi Klinkhammer od Ing Gaška z Višňového. Je vnučka 127ky.

 

 

 

 

 

322or.jpg

 

 

2009- 01201- 510 „ FIGARO “ – je priamy brat " BELOBRUCHA" . Tento rok umiestnil  9 pretekov,  medzi ktorými bola aj Gotha. Dúfam, že na budúci rok prevezme štafetu DT  spolu aj so sestrou 519kou po svojom bratovi.V 2012 sa z prvého preteku vrátil na druhý deň ráno od dravca s roztrhnutýrn spodkom, napriek tomu umiestnil všetky tri Marburgy (740 km) a pridal k ním aj Bayreuth.

Otec: 1999-10-2011 mpšp „ELEGÁN“ (orig. F. Petriska) - línia Schellens holubov –Vooruit x Argenton.

Matka: 2001-14-728 mp „HERMESKA“ (orig. F. Gaško) línia Hermes x Klinkhammer (127ka).  

  Obrázok

 

 

2009- 01201- 550 „ MODRÝ  EXPRES “. Tento pekne stavaný holúbok  ako  ročiak získal 8 cien, ku ktorým  tento rok pridal 9 pretekov včetne Gothy a skončil 5. v OZ vo výkone za rok.  V Katovickom memoriáli  CHEB 2011 získal 78.c. - 482 km z 27 795 nas, holubov. Minulý rok obsadil dokonca v Štandarde 4. miesto v OZ.  Spolu so sestrou 466kou patria k najkrajším holubom holubníka. Tento rok na výstave OZ sa umiestnil v kat. Šport A na 3. mieste a v kat. Štandard H na 2. mieste - je v kolekcii OZ na CV v tejto kategórii. Na výstave Regónu SEVER v Rajci 17. a 18. dec. 2011 dokonca zvíťazil v kategórii Štandard H s 92,583 b. Na CV v Nitre skončil na 17. mieste s 92,417 b.

 

 

2008- 01201- 466 „ BLEDUĽA 2 “. Táto krásna holubička  tak ako aj jej priamy brat 550ka patrí  k mojím najkrajším holubom holubníka. Minulý rok bola prvý krát na výstave OZ v kategórii Štandard.  Na výstave OZ skončila na 2. mieste v kat. Štandard Ha a  je v kolekcii OZ na CV. Na výstave Regiónu Sever skončila na krásnom 3 mieste s 92,330 b, keď ju predstihli len 2 holubice J. Skaličana  z OZ Martin. Na CV v Nitre skončila na peknom 11. mieste s 92,417 b. Tento rok získala 2. miesto  v kat. Štandard Ha v Rajci opäť na výstave RS, ale v Nitre na CV opäť až v druhej desiatke.

otec:   2004- 01201- 1935  „MLADÝ JASNÝ“- je polobrat olympijskeho víťaza z Dortmundu. Tiež patrí medzi moje najkrajšie i najlepšie holuby. V 2008  umiestnil 5 DT  a k tomu  8. miesto Velká cena Slovenska – Koblenz, 840 km. Na CV ZA  v kat. E, koef. 86,391 skončil vo svojej kategórii na 13. mieste. Rok na to   pridal potrebnú DT a za roky 08+09 dosiahol  v kat.E koef. 93,656 - 5. v SR, v kat.C koef. 135,553 - 8. v SR. Na výstave OZ 2. miesto v kategórii Štandard, 1. Štandard H reg. Sever 2009, 15. Št. H na  CV v Nitre.

matka. 2006- 01008- 1205 mp " KROTKÁ ", je z holubníka Ing. Vajdu  z OZ Nitra vychovaná z Klinkhammerských holubov - otec DV 524ka a matka je jedna z najlepších pretekárov i chovných holubov 7839ka, dcéra jeho základnej páry.

  

Obrázok

 

2011-01201-811 mp " DELO "

 

Je to jeden z mojich Klinkhammer holubov, ktorý dokázal  špičkovo zaletieť v 2015 dva Marburgy - 742km , dokonca ten druhý v OZ vyhral a v rámci Regiónu sever získal 9.c z 3524 nas, holubov. Je vnuk môjho najlepšieho diaľkového holuba DYNAMITA.

otec: 2011-01201-799 mp vychovaný z dvoch vnukov orig. Klinkhammerskej holubice 268ky (DYNAMITxŠŤUKA)

matka: 2011-01201-2497 mk vychovaná z holubov línie Klinkhammer, Fábry, Janssen (Belozobka, Bombardér)

811or.jpg


Podrobnejšie informácie (rodokmene,..) o uvedených i ďalších holuboch nájdete v rubrike PRETEKÁRI, CHOVNÉ HOLUBY,  ÚSPEŠNÉ HOLUBY, .......