5a1 Olympiáda Poznaň  diplom 2007-01201-322 Ha.jpg